Produkty

sipka MPD Plus >> Prostředky pro potravinářský průmysl

line

  Puron KD
náhled
Výrobek: Puron KD
Popis krátký: kyselý prostředek s dezinfekčním účinkem
Balení: 13kg, 50kg
Povinné značení: Xi, dráždivý, R 38-41, obsahuje méně než 20 % kyseliny fosforečné
Popis:

Puron KD je kyselý mycí a čistící prostředek s dezinfekčními účinky pro odstraňování minerálních úsad, vodního kamene a rzi. Dále je vhodný pro mytí výrobních zařízení a prostor určených pro výrobu potravin, sanitárních zařízení, bazénů apod. S výhodou se používá pěnovým způsobem a v kombinaci s alkalickým mytím. Puron KD je použitelný pro běžné i tlakové mytí. Doporučuje se pro mytí s dezinfekčním účinkem při kombinování s alkalickými čistícími prostředky. Střídání prostředků určíme v sanitačním plánu. Kyselé mytí se provádí méně často, například týdně, měsíčně. Prostředek je na bázi kyseliny fosforečné, používá se především pro mytí keramických obkladů, plastů a nerezu. Koncentrace přes 10% mohou fosfátovat nerezové plochy a při delším působení se začínají rozpouštět lehké kovy. Vodě odolné povrchy nejsou při ručním mytí (do 0,3 %) napadány. Při dvouetapovém čištění se používají koncentrace 3-5 %. Dodržujeme zásady práce s chemickými přípravky a především dbáme na ochranu očí.


line
| Code by Steeta | Design by PJdESiGN | © Copyright 2008 | admin |