Produkty

sipka MPD Plus >> Prostředky pro potravinářský průmysl

line

  Puron KD-N
náhled
Výrobek: Puron KD-N
Popis krátký: kyselý mycí prostředek
Balení: 26kg
Povinné značení: C, žíravý, R 35, obsahuje méně než 30 % kyseliny fosforečné a 10% kyseliny dusičné
Popis:

Puron KD-N je kyselý mycí a čistící prostředek s antimikrobálními přísadami pro odstraňování minerálních úsad, vodního kamene a rzi. Dále je vhodný pro mytí výrobních zařízení a prostor určených pro výrobu potravin, sanitárních zařízení, bazénů a pod. Oxidační účinek kyseliny dusičné účinně odstraňuje řadu nečistot, které se běžně vyskytují v potravinářském průmyslu. S výhodou se používá pěnovým způsobem a v kombinaci s alkalickým mytím. Střídání prostředků určíme v sanitačním plánu. Puron KD-N je použitelný pro běžné i tlakové mytí. Přípravek je silně kyselý, neomezeně rozpustný ve vodě, pH 1% vodného roztku je 1,5. Při práci je třeba zabránit vzniku aerosolu, kontaktu s očima a pokožkou. Prostředek, který je na bázi kyseliny fosforečné a dusičné, se používá především pro mytí keramických oblkadů, plastů a nerezu. Koncentrace přes 10% mohou fosfátovat nerezoé plochy a při delším působení se začínají rozpouštět lehké kovy. Puron KD-N se použivá při dvouetapovém pěnovém čištění (3-10%) a ručním čištění (do 3%). Pokud je to možné, je vhodné při ručním mytí použít teplou vodu a při strojním použití vodu až 60°C teplou. Vodě odolné povrchy nejsou při ručním a tlakovém mytí (do 0,3%) napadány. Při odstraňování vodního kamene mohou být použity s ohledem na povrch koncentrace až 10%.


line
| Code by Steeta | Design by PJdESiGN | © Copyright 2008 | admin |