Produkty

sipka MPD Plus >> Prostředky pro potravinářský průmysl

line

  Puron DA
náhled
Výrobek: Puron DA
Popis krátký: alkalický mycí prostředek s aktivním chlórem
Balení: 10kg, 40kg
Povinné značení: C, žíravý, R 31-35, obsahuje méně než 10 % hydroxidu draselného
Popis:

Puron DA je alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru určený pro mytí a dezinfekci v potravinářském průmyslu a zemědělství. Zvýšený účinek na organické zašpinění a bílkoviny s kombinovaným dezinfekčním účinkem předurčuje Puron DA pro zařízení a prostory sloužící pro zpracování potravin. PURON DA je kombinovaný čistící a mycí prostředek s dezinfekční účinností a s dobrou pěnivostí na bázi aktivního chlóru. Prostředek účinně odsraňuje mastné nečistoty z povrchu a povrch současně dezinfikuje.V případě znečištění povrchu bílkovinami dezinfekční účinek klesá, mycí účinek je však výborný. Prostředek je určen pro mytí nerezových a keramických ploch. Přesto, že obsahuje aktivní chlór a alkálie, působí korozi železa a lehkých kovů jen omezeně. Puron DA má použití rovněž při dvouetapovém pěnovém čištění (3-10%) a ručním čištění a dezinfekci (2 - 3%). Při práci s přípravkem je nutno dodržovat zásady práce s žíravinou


line
| Code by Steeta | Design by PJdESiGN | © Copyright 2008 | admin |